Dzień dobry,

nazywam się Anna Gayer i jestem naukowczynią, nauczycielką akademicką i zaangażowaną działaczką społeczną.

W obszarze moich zainteresowań naukowych znajdują się metody pomiarowe zanieczyszczeń powietrza oraz szacowanie skutków zdrowotnych wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka. Specjalizuję się w pomiarach pyłu zawieszonego w powietrzu w środowisku miejskim.

 

W 2018r obroniłam rozprawę doktorską na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Na co dzień pracuję na uczelni oraz współpracuję z organizacjami pozarządowymi i samorządami w zakresie walki o czyste powietrze.

Aktywnie działam na rzecz wspierania kobiet w rozwoju kariery naukowej

i przedsiębiorczości oraz na rzecz współpracy nauki i biznesu.

Moją pasją jest żeglarstwo.

WYKSZTAŁCENIE

I DOROBEK NAUKOWY

Ukończone studia, staże, uzyskane nagrody

i stypendia oraz spis opublikowanych artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach.

PROJEKTY B+R

Zrealizowane projekty naukowe

i badawczo-rozwojowe.`

SZKOLENIA, EKSPERTYZY

Zrealizowane szkolenia, ekspertyzy, działalność ekspercka, wsparcie firm, samorządów i organizacji pozarządowych.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Działalność społeczna, popularyzatorska nauki, mentoring, wsparcie w rozwoju przedsiębiorczości.

 
 

W MEDIACH

Zapraszam

do kontaktu i współpracy

 

©2018 by Anna Gayer