DZIAŁANOŚĆ EKSPERCKA, DORADCZA I SZKOLENIOWA

WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Prowadzę szkolenia i warsztaty dotyczące wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi

 

oraz instruktaż - metody pomiarowe zanieczyszczeń powietrza.

ngo

DORADZTWO

Wsparam merytorycznie startupy technologiczne opracowujące rozwiązania antysmogowe, z branży pomiarowej zanieczyszczeń powietrza.

com

WSPARCIE DLA SAMORZĄDÓW

Wspieram samorządy w  działaniach ograniczających

tzw. niską emisję.

Szkolę Straż Miejską.

Organizuję prelekcje dla mieszkańców.

gov

ARTYKUŁY

POPULARNO- NAUKOWE

media

Chętnie dzielę się swoją wiedzą z szerokim gronem odbiorców.

Linki do kilku artykułów:

SmogLab

Odpowiedzialny Inwestor

eDziecko

©2018 by Anna Gayer